in

Saio Sakato

– Pulai batingkek naiak,
maninggakan ruweh ji buku,
mati rimau maninggakan balang,
mati gajah maniggakan gadiang,
mati manusia maninggakan jaso.

– Nan kuriak iolah kundi,
nan merah iolah sago,
nan baiak iolah budi,
nan indah iolah baso.

– Pulau pandan jauah ditangah,
dibaliak pulau anso dua,
hancua luluah dikanduang tanah,
budi baiak takana juo.

– Pisang ameh baok balaie,
masak sabuah didalam peti,
utang ameh dapek di baia,
utang budi dibaok mati.

– Saukua mako manjadi,
sasuai mako takanak,
jo kok pandai bamain budi,
urang jauh jadi dunsanak.

– Talangkang carano kaco,
badarai carano kendi,
sipuluik samo rang randangkan,
bacanggang karano baso,
bacarai karano budi,
itu nan samo rang pantangkan.

– Dek ribuik rabahlah padi,
dicupak nak urang canduang,
iduik kok tak babudi,
duduak tagak kamari tangguang.

– Batang anau paantak tungku,
pangkanyo sarang limpasan,
ligundi di sawah ladang,
sariak indak babungo lai.
Mauleh kalau mambuku,
mambuah kalau mangasan,
budi kok kelihatan dek urang,
iduik indak baguno lai.

– Kuat rumah karanao sandi,
rusak sandi rumah binaso,
kuat bangso karano budi,
rusak budi hancualah bangso.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Larangan adat kepada setiap pribadi

Melakukan Chmod pada Linux per-f dan d